โรคเลื่อน! Dying Light 2 Stay Human ถูกประกาศเลื่อนวันวางจำหน่ายจาก 7 ธ.ค. 2021 เป็น 4 ก.พ. 2022รวมทาวเข้า928

โรคเลื่อน! Dying Light 2 Stay Human ถูกประกาศเลื่อนวันวางจำหน่ายจาก 7 ธ.ค. 2021 เป็น 4 ก.พ. 2022รวมทาวเข้า928

โรคเลื่อน! Dying Light 2 Stay Human ถูกประกาศเลื่อนวันวางจำหน่ายจาก 7 ธ.ค. 2021 เป็น 4 ก.พ. 2022【รวม